Hipers infrarödvärmare med brännare är de bästa på marknaden

Det finns inget behov för en separat rökkanal eller ventilationsrör när du använder Hipers värmare i utrymmen inomhus, såsom hallar, garage, pvc-tält, verktygsuthyrningar, lagringshallar för tung utrustning eller till och med kyrkor. Värmaren släpper varken ut lukt eller rök.  Antingen vanlig diesel eller biodiesel kan användas som bränsle.    Pildid / - picture

Dieseldrivna värmare har extremt låga underhållskostnader. Vid drift med maximal kraft förbrukar värmaren bara lite mer än en liter bränsle i timmen. 

Om man värmer upp normalt isolerade utrymmen på 350-400 m², och temperaturen utomhus är 0 °C och den önskade rumstemperaturen
är +15 °C, förbrukar värmaren 2-3 liter bränsle om dagen. Medelstora värmare förbrukare 3-4 liter bränsle om dagen, och de kraftigaste värmarna 4-5 liter om dagen.

När aggregatet utstrålar värmen, sprider den sig i rummet och värmer upp material och föremål som i sin tur strålar tillbaka värmen till rummet.

Flyttbara infrarödvärmare är framställda och avsedda för användning i följande lokaler och platser: stora garage, verktygsuthyrningar, bil- och traktorverkstäder (för att värma upp och smälta snö som är kvar på maskinerna), lagringsutrymmen för lantbruksmaskiner, byggplatser (särskilt för torkning av betong, lackerade och målade ytor), öppna terrasser (restauranger, husterrasser, utekök), cateringföretag, utomhusarrangemang (tält), försäljningslokaler, utställningslokaler, pvc-hallar, fritidslokaler, industrilokaler, trädgårdar, andra ouppvärmda utrymmen, temporära lokaler, stugor. 

Visa produkter

Fördelar med infrarödvärmare: 

120 pruun 2

 • Högsta energieffektivitet – med en bränsleförbrukning mindre än en liter per timme, manöverenhetens och tändningssystemets strömförbrukning 50 W;   
 • Snabb och effektiv värmespridning, värmen överförs till föremål och människor;    
 • Utan lukt och föroreningar;
 • Torkar inte luften (i jämförelse med traditionella radiatorer);                                     
 • Förorsakar ingen cirkulationsluft tack vare infraröd teknik (jämfört med fläktvärmare);
 • Värmaren kan värma upp ytor upp till 400 m²;
 • Lättanvänd styrenhet med en timer (fyra program);
 • Praktisk fjärrkontroll som gör att aggregatet kan styras på avstånd;
 • Tystgående, bara 32 dB;
 • Hög brandsäkerhetsnivå (sjutton säkerhetselement);
 • Flyttbar (står på hjul);
 • Kan användas utomhus under extrema förhållanden som snö och dimma (undantaget regn);
 • Indikator för bränslenivå (stänger av automatiskt när bränslet är slut);
 • Enkel att underhålla;
 • Möjligt att installera ett 80 mm överföringsrör i rostfritt stål (uppvärmningsrör/kondensationsrör/rökrör) för att leda den termiska energin som frigörs genom förbränningsprocessen till ett annat utrymme, till andra våningen, eller helt enkelt ut ur byggnaden, något som egentligen inte är nödvändigt. Snabb temporär uppvärmning.

Visa användarmanualen

Effektivitetsfaktorn för dieseldrivna Hipers infrarödvärmare är ungefär 97 %

En modern teknisk lösning

Aggregatet har en brännare med en pump som gör att den varma gasen cirkulerar i rör med ett keramikskikt och som utstrålar värme. Förbränningsprocessen som består av tre steg, garanterar fullständigt rena restgaser vilket innebär att det inte finns behov för en extra rökkanal. Därigenom används hela förbränningsresultatet till uppvärmning. Rummets vanliga ventilation är då tillräcklig.

Ett avgassystem som sparar energi och eliminerar lukt

Cellsystemet för ädelmetall-katalysatorerna till förbränningskammaren förbränner också restgaserna och säkerställer en effektiv och jämn förbränningsprocess.

Allmänna specifikationer

 • Förbättrad beröringskänslig brytare
 • Automatisk termostatkontroll
 • Timer 0–24 h
 • Intervalltimer
 • Sensorer och larm för bränslenivå, lutningsvinkel, överhettning och förbränningsprocess
 • Användarvänlig beröringskänslig manöverpanel med LED-indikatorer och fjärrkontroll

Värmaren har 12 säkerhetssystem:

 • Skydd för tändning
 • Flamskydd
 • Roll-over sensor som stänger av värmaren
 • Skydd mot överhettning
 • Säkerhetssystem som reagerar på strömavbrott
 • Strömförsörjningsskydd
 • Brännarskydd
 • Sensor för bränslenivå
 • Temperatursensor
 • Hjälp för motorstart
 • Barnsäkring
 • Programmerbar frånkopplingstid

Frågor och svar

Sprids värmen även i stora lokaler?

Ja, det gör den. Infraröd värme sprids över mycket stora avstånd. Och det behövs ingen fläkt för detta infraröd värme värmer upp material, som väggar, golv och föremål i utrymmet.

Varför är infraröd värme effektivare än en fläkt?

Infraröd strålning värmer upp material.  En fläkt värmer upp luften. Till exempel, om du öppnar ett fönster, strömmar den uppvärmda luften ut och ersätts av kall luft. Material som har värmts upp av infraröd strålning lagrar värmen och fortsätter att värma upp rummet till och med efter att rummet har luftats ur. Fläktvärmare måste börja från början igen vilket förbrukar mer energi. Därför anses våra värmare vara en extremt effektiv och lönsam värmekälla för temporära lokaler.

Hur är det möjligt att det inte uppkommer någon lukt från dieselbränslet som bränns?

Om bränslet har bränts fullständigt lämnas ingen lukt eller farliga rester kvar. Kolmonoxid uppstår vid ofullständig förbränning. Efter mer än 20 års produktutveckling har Hipers lyckats med att finputsa arbetsprocessen till perfektion.

Varför uppstår en slags lukt just när aggregatet startas eller stängs av?

När värmaren startar/avslutar arbetet, kan lukt av bränslet spridas i små mängder från avgasröret, eftersom brännaren inte klarar av att förbränna allt bränsle i början och i slutet av processen. Lukten är ofarlig och kan reduceras genom att använda biodiesel.

Hur kan jag vara säker på att värmaren inte sprider giftiga gaser?

Utsläpp av avgaser från Hipers värmare har undersökts och uppmätts i det energitekniska laboratoriet i Kymenlaakso University of Applied Sciences i Finland.

Kan värmarna startas med kontakten till cigarettändaren i en bil?

Ja, det går. Du behöver en omvandlare med minst 150 W. Därigenom kan värmarna även användas i trailers och husvagnar.

Pildid / - Displei pilt

Varför förbrukar min värmare mer bränsle än angivet av tillverkaren?

Hipers DHOE-090 och DHOE-120 förbrukar 0,9–1,24 liter i timmen i driftläge. Bränsleförbrukningen beror på önskad temperatur, isolering i rummets tak och väggar, antal fönster och dörrar och hur ofta de öppnas resp. stängs, eller huruvida kalla föremål har burits in i utrymmet osv. Värmaren förbrukar mer bränsle i början av driftprocessen eftersom material i rummet fortfarande är kalla. När de har värmts upp sjunker bränsleförbrukningen avsevärt.

Pildid / - DHOE350F